Pressmeddelande

Nästan 4 av 10 omkomna bilförare saknar bälte...

Totalt ligger bältesanvändningen i tätort kvar på 95 procentenheter visar NTF:s årliga bältemätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Eftersom kvinnorna ökar sin användning skiljer det nu fyra procentenheter mellan könen. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ökade till 98 procent samtidigt som männen ligger kvar på 94 procent. Trots den relativt höga bältesanvändningen saknade 39 procent av de omkomna personbilsförarna bälte 2017.

NTF mäter bältesanvändningen i tätort där användningen är något lägre än vid ut- och infart till tätort. I tätort ligger användningen totalt på 95 procent samtidigt som Trafikverket redovisar cirka 97 procent användning vid ut- och infarter till tätort. Den andel av trafikarbetet som utförs av bilar med bältespåminnare var 87 procent 2017 och 83 procent 2016. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. (Källa: Trafikverkets Publikation 2018:143)

- Så länge andelen bältespåminnare fortsätter öka så kommer det att påverka bältesanvändningen positivt. Men bara för att alla bilar har bältespåminnare betyder det inte att vi kommer se en 100 procentig bältesanvändning. Cirka 20 procent av de som omkom utan bälte under 2017 gjorde det i ett nyare fordon som sannolikt hade bältespåminnare så vi måste även öka förståelsen för bältets betydelse, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

 

Hur ser bältesanvändningen ut i din kommun? Klicka här>>

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 borde den ligga på 97 - 98 procent idag. Enligt NTF:s bältesundersökning 2017 som bygger på observationer från landets samtliga kommuner är det bara i Halland, Uppsala län, Skåne, Östergötland, Jönköpings län, Stockholms län, på Gotland och i FyrboDal området i Västra Götaland som man uppfyller det kravet. De flesta län ligger runt 94 - 95 procents användning men i Jämtlands län och Norrbottens län saknar fortfarande var tionde eller mer bälte.

Läs mer här>>

 

 


2018-12-06