Pressmeddelande

7 av 10 passerar Uppsalas grundskolor fortare än tillåtet

 

 

NTF Öst genomförde under oktober dolda hastighetsmätningar vid 14 grundskolor i Uppsala kommun.

Vid var och en av skolorna – där hastighetsbegränsningen i samtliga fall är 30 km/h – observerades trafiken under exakt 30 minuter. Kontrollerna utfördes vid tider på dagen då fordonsförare till en klart övervägande del själva kan välja hastighet. Hastighetsmätning gjordes enbart av sådana ”fria” fordon. Sammanlagt kunde hastigheten hos 863 fordon noteras vid passage av respektive skola, detta med hjälp av laserutrustning.

Resultat – några exempel:

• 258 fordon, dvs. 29,9 %, passerade resp. skola i hastigheten 30 km/h el. lägre.

• I genomsnitt höll fordonsförarna 17 % högre hastighet än den tillåtna vid skolpassagen.

• Var femte förare höll minst 37 % högre hastighet än den tillåtna.

• Var tionde förare höll minst 53 % högre hastighet än den tillåtna.

• 206 fordon passerade resp. skola i hastigheten 40 km/h eller högre.

• 37 fordon passerade resp. skola i hastigheten 50 km/h eller högre.

• 9 fordon passerade resp. skola i hastigheten 60 km/h eller högre.

• Den högsta uppmätta hastigheten hos ett fordon var 73 km/h.

• Enbart 23 av totalt 70 tunga fordon (80 % bussar, 20 % tunga lastbilar) höll lagstadgad hastighet.

• Mest bråttom hade fordonsförarna vid Gamla Uppsalaskolan, på Vattholmavägen - snitthastigheten

hos de 80 fordon som passerade där uppgick till 40,8 km/h.

Vid grundskolor råder en förhöjd risk att barn plötsligt springer ut i vägen. Detta är också huvudskälet till att de gatu-/vägavsnitt som omgärdar dem hastighetsbegränsats till 30 km/h. En oskyddad trafikant har i genomsnitt 5 gånger större chans att överleva vid påkörning i 30 km/h än i 50 km/h. Dessutom är chansen att hinna bromsa i tid oerhört mycket större i 30 km/h än i 50 km/h.

NTF Öst finner det anmärkningsvärt att så många fordonsförare inte tycks tillmäta nämnda fakta större betydelse än vad resultatet från aktuella hastighetsmätningar indikerar.

Vid den inledande rekognoseringen bedömdes trafikmiljön vid Almtunaskolan, Domarringens skola, Fredrika Bremerskolan, Gottsundaskolan, Kvarngärdesskolan, Liljeforsskolan, Malmaskolan, Nåntunaskolan, Von Bahrs skola och Årstaskolan så pass säker att hastighetsmätning ej genomfördes vid dessa.

 

Kontaktperson: Malte Burwick, Chef NTF Öst, malte.burwick@ntf.se, 070-648 11 26

 

 

 


2019-11-07