Hastighetsmätningar

NTF Öst erbjuder företag, organisationer och kommuner hastighetsmätningar av alla sorters fordon på väg. Hastighetsmätningarna är mycket tillförlitliga då de utförs med hjälp av samma sorters laserinstrument som polisen använder.

Förutom med laser, kan förbundet mäta hastigheten på stora trafikflöden med hjälp av stationär radarutrustning. Med hjälp av en radarräknare utplacerad i trafikmiljön, mäts då automatiskt hastigheten på förbipasserande fordon i båda riktningarna och lagras dessutom data som antal fordon, fordonstyp och klockslag.

Radarräknaren är ett utmärkt komplement till den klassiska slangmätningen. Det som gör radarräknaren unik är att den lagrar data och mäter hastigheten i båda riktningarna och du slipper slangar över vägen

I tjänsten ingår också en trafikrapport som innehåller ett överskådligt diagram och fakta som exempelvis visar antal fordon, uppdelat i 4 st fordonsklasser, riktning, hastighet, datum och klockslag.

  • Malte Burwick
  • Uppsala
  • 070-648 11 26
  • E-post